Psychology Fact ข้อควรรู้สุขภาพจิต
By Mind Expert | 01 September 2023
ศิลปะบำบัด (Art Therapy)
ศิลปะสามารถช่วยทำให้สภาวะอารมณ์ผ่อนคลาย จิตใจสงบ มีจุดโฟกัส ได้ใช้เวลาอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง ถึงแม้ว่าไม่มีประสบการณ์ทางด่านศิลปะแต่การวาด ขีด เขียน หรือระบายสีก็ช่วยระบายความรู้สึกให้ให้ความรู้สึกได้ผ่อนคลายมากขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยสร้างสมาธิและการจดจ่ออีกด้วย ศิลปะบำบัด (Art therapy) เป็นวิธีการเยียวยาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกด้วยการนำเทคนิดการวาด ขีด เขียนโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผ่านการตีความและแสดงออกมาเป็นผลงาน เพื่อช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายอารมณ์ การดูแลจัดการความเครียด สร้างคว
บางทีเราอาจจะแค่มีเรื่องที่อยากคุยกับใครบางคน ที่ไลท์โพสต์ เราต้องการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Company
Directories
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ (นัดหมายล่วงหน้า)
© 2020 Lightpost Counseling. Developed by MeCode. All Rights Reserved.