เกี่ยวกับเรา

ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง พร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดโดยให้คำปรึกษาแบบ ส่วนตัว หรือ ในระดับองค์กร ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง ให้บริการการให้คำปรึกษา ในประเทศไทยมาเป็น เวลากว่า 20 ปี และในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้พยายามที่จะขยายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ที่มารับคำปรึกษา
ทีมผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้มารับคำปรึกษาในทุกด้านของชีวิต ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ของชีวิต การให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และหลังแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่ ครอบครัว ลูกและวัยรุ่น บาดแผลลึกในจิตใจ การแก้ไขความวิตกกังวลและซึมเศร้า การกินที่ผิดปกติ การเยียวยาสิ่งเสพติด เช่นการติดเกมส์ ยาเสพติด แอลกอฮอล์ การเงิน และด้านกฏหมาย เราตระหนักว่าลูกค้าทุกท่านต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุด
ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง มีการบริการที่หลากหลาย ในการให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต อาทิเช่น การให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว แบบครอบครัว แบบวิกฤตการณ์ต่างๆในชีวิต การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำปรึกษาโดยใช้โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP) ซึ่งการให้คำปรึกษาจะช่วยท่านจัดการกับปัญหาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การแนะแนวทางชีวิตการทำงาน การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ การให้คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร หรือการจัดการกับบาดแผลลึกในจิตใจ
เพื่อที่จะให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มพูนความสุข และเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่มาใช้บริการนั้น เราจึงมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการให้บริการคือ “ทำให้โลกนี้น่าอยู่ และส่งต่อถึงผู้อื่นด้วย” เราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เขาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้อื่นต่อไป เราเชื่อมั่นในศักยภาพส่วนบุคคล และพร้อมที่จะทำให้ความปรารถนา ของลูกค้าของเราบรรลุความสำเร็จ
บางทีเราอาจจะแค่มีเรื่องที่อยากคุยกับใครบางคน ที่ไลท์โพสต์ เราต้องการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Company
Directories
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ (นัดหมายล่วงหน้า)
© 2020 Lightpost Counseling. Developed by MeCode. All Rights Reserved.