การพัฒนาตนเอง

6 วิธี เพิ่มไหวพริบในตัวเอง เพื่อ เพิ่มทักษะการทำงาน ในยุคปัจจุบัน

By Mind Expert | 09 August 2023


การมีไหวพริบจะช่วยให้เราพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัวได้ดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานได้อย่างราบรื่น

6 วิธี เพิ่มไหวพริบในตัวเอง

1) เปิดใจรับสิ่งใหม่

เป็นคนใจกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ การเปิดใจ ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมาก จะช่วยขยายมุมมองให้เรามองเห็น ความรู้ความเป็นไปของผู้คน ของสิ่งรอบตัวได้มากขึ้น จนสามารถนึกถึงการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย ทำให้เราค้นพบเส้นทางใหม่ๆ ในชีวิต และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดี

2) มีความมั่นใจในตัวเอง

ความมั่นใจในตนเองคือประตูสู่ความสำเร็จ ให้พัฒนาความมั่นใจในตัวเราขึ้นมา ลองคิดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของเรา แล้วให้คิดถึงมันทุกวัน ความมั่นใจจะกระตุ้นให้เรามีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) คิดอย่างสร้างสรรค์

หมั่นคิดอย่างสร้างสรรค์ การมีไหวพริบในที่ทำงานต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและจินตนาการ ให้ค้นหาวิธีการใหม่ๆ จากความรู้เดิมที่มี และสร้างสรรค์ผลงานที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง เพื่อความสำเร็จในอีกระดับ

4) ลงมือทำทันที

ลงมือทำทันที ไม่ใช่ไว้ทีหลัง  คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คือความกระตือรือร้น และความพร้อมที่จะทำทันที การลงมือทำเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีไหวพริบในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5) ไม่ยอมแพ้

บางคนบอกว่าความสำเร็จคือการลุกขึ้นมากกว่าที่เราล้มลง คนที่มีไหวพริบจะไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวมาหยุดตนเอง แต่จะเอาความล้มเหลวมาเป็น “แรงจูงใจ” ที่จะประสบความสำเร็จ  ทุกความล้มเหลวเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่ง

6) มองโลกในแง่ดี

ความมีไหวพริบเกิดจากการมองโลกในแง่ดี เป็นการที่เราเห็นสิ่งดีๆจากเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่  การมองโลกในแง่ดีช่วยให้ความคิดของเราเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ และกระตุ้นให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆได้

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.