เคล็ดลับทำงาน

ทำงานกับคนต่าง Gen ยังไงให้มีความสุข

By Mind Expert | 12 September 2022


หลีกเลี่ยงการตัดสินความสามารถของคนจาก ช่วงอายุ

ความสามารถเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน ไม่สามารถตัดสินได้จากอายุ เพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสทุกช่วงวัยในการพิสูจน์ความสามารถของตนเอง

เปิดใจยอมรับความแตกต่างของช่วงวัย
มองความต่างของ gap generation ให้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่จำเป็นต้องบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนกับเรา หรือต้องเปลี่ยนให้เขาเชื่อแบบเดียวกับเรา  มองความต่างทางความคิดเป็นเรื่องดี ในด้านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กัน และได้ความคิดที่หลากหลายเป็นผลดีต่องาน


หาจุดร่วม-สงวนจุดต่าง
ให้พยายามโฟกัสจุดร่วมเป็นสำคัญ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่พูดย้ำถึงความต่าง

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
การทำงานร่วมกับคนต่างวัย เราจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในเรื่องการทำงาน  ต้องศึกษารับความรู้ใหม่ๆ รู้จักรับผิดเมื่อผิดพลาด และใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพของการทำงาน

ตั้งใจทำหน้าที่ตนเองอย่างเต็มความสามารถ
ให้เน้นเป้าหมายให้การทำงานสำเร็จเป็นหลัก ไม่คิดหรือใส่ใจมากกับเรื่องคนอื่น เราต้องยอมรับและปล่อยวาง และคิดไว้เสมอว่าผลลัพธ์ของการทำงานจะต้องมาก่อนเสมอ

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.