การพัฒนาตนเอง

สร้างกำลังใจในการใช้ชีวิต

By Mind Expert | 11 July 2023

กำลังใจเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถวัดปริมาตรได้ แต่สิ่งที่ทุกคนรู้สึกคือยิ่งเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราในการทำสิ่งต่าง ๆ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้น แต่หลายครั้งเรามักจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือเรื่องที่ยากหลายเรื่อง ส่งผลให้เราเกิดความเครียด ความกดดัน  อาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจในการใช้ชีวิต ดังนั้นเราควรรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองด้วยวิธีต่างๆหรือสามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

1. คิดบวกกับตัวเอง ชื่นชมตนเอง การที่เรามองตนเองด้านบวก รู้จักชื่นชมในข้อดีตนเอง ยอมรับข้อเสียของตนเอง จะช่วยให้เรามีความมั่นใจและภูมิใจในตนเองในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น และการยอมรับข้อเสียของเรา ยังสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขในข้อเสียของตนเองอย่างไร เพื่อให้เรามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

2. ให้อภัยในความผิดพลาดของตนเอง แม้แต่เครื่องจักรที่มีความละเอียดสูงยังสามารถเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นเมื่อเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาการเกิดข้อผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ ย่อมเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นเราต้องยอมรับมัน หาวิธีในการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ำอีก และการให้อภัยความผิดพลาดของตนเองจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดจนหมดหวัง หมดกำลังใจ

3. เอาชนะความกลัว เมื่อเรามีความกลัวก็จะเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งต่างๆ ทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำหรือจำกัดตนเองที่จะอยู่แค่ในจุดที่เรารู้สึกปลอดภัย ทำให้ลดโอกาสที่ก้าวหน้าในหลายๆอย่าง แต่ถ้าเราเอาชนะความกลัวได้เราจะมั่นใจและมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

4. หาความสุขให้ชีวิต การหาความสุขให้ตัวเองถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเมื่อเรามีความสุขเราจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากมาย การหาความสุขสามารถทำได้โดยการทำกิจกรรมที่เราชอบ การใช้เวลากับสิ่งที่เรารัก หรือแม้แต่การทำสิ่งดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เป็นต้น

5. มีเป้าหมาย การมีเป้าหมายในชีวิตจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร เพื่ออะไร และการที่เรารู้ว่าเราทำสิ่งต่างๆ เพื่ออะไรเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำมันให้สำเร็จ

เมื่อเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิต เราก็จะมีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา อีกทั้งยังสามารถเป็นกำลังใจให้คนใกล้ตัวในการก้าวข้ามอุปสรรคได้อีกด้วย

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.