การพัฒนาตนเอง

HOW TO บริหารอารมณ์ “โกรธ” เพื่อชีวิตที่ดี

By Mind Expert | 29 March 2022

หากเราเป็นคนที่โกรธง่าย หรือโกรธบ่อยๆ หรือโกรธแล้วเก็บกดเอาไว้ ก็อาจทำให้เราเสียสุขภาพจิตที่ดีได้ เพราะฉะนั้น การจัดการกับความโกรธ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่เราต้องมีเทคนิควิธีในการจัดการ เพื่อให้เราเป็นคนที่มีทักษะในการบริหารอารมณ์ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี จะส่งผลให้เราจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีตามไปด้วย

1. ยอมรับว่าตัวเองโกรธ การตระหนักรู้นำไปสู่การยอมรับ  และลองค้นหาสาเหตุการโกรธ ว่าเราโกรธเพราะอะไร การรู้เหตุผลทำให้เข้าใจตนเอง และช่วยให้ความโกรธลดลง

2. หายใจเข้าออกลึกๆ เมื่อรู้ว่าโกรธ การมีสติเป็นสิ่งสำคัญ เลี่ยงการโต้ตอบในทันที เพื่อลดความขัดแย้ง ให้โฟกัสที่การจัดการกับอารมณ์ตนเองก่อน ด้วยการค่อยๆผ่อนคลายความโกรธ

3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ไวในการฟัง ช้าในการพูด ให้ใช้ใจในการฟัง เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา และฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดี

4. ใช้เทคนิค I message บอกกับคู่สนทนาว่า เธอคิดยังไง “เราคิดว่า…” เราอยากเสนอว่า….” “ขอเสนอความเห็นว่า….” เป็นเทคนิคการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้ง และเป็นการแสดงออกที่ดีเมื่อมีอารมณ์โกรธ

5. หากรู้สึกควบคุมไม่ได้ ให้ออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อน  บอกคู่สนทนาว่า ขอเวลาสักพัก และจะกลับมาคุยต่อ เพื่อให้เวลากับตัวเราเองในการจัดการกับอารมณ์

6. ปรับเปลี่ยนความคิด  คิดบวกว่าความขัดแย้งหลายครั้ง ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ และความเข้าใจกันมากขึ้นในภายหลัง

7. ผ่อนคลายอารมณ์โกรธ เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น เราต้องมีการจัดการกับอารมณ์ เพื่อไม่ให้สะสมในใจ สามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้หลายวิธี เช่น ออกกำลังกาย ,ระบายความรู้สึกให้คนใกล้ชิดฟัง ,ฟังดนตรี ฟังธรรมะ หรือเที่ยวพักผ่อน จะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายขึ้นได้

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.