การพัฒนาตนเอง

เทคนิครับมือกับ “ความเปลี่ยนแปลง”

By Mind Expert | 10 April 2023

ในปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา และโรคภัยต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด เมื่อคนเราเจอกับการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนจะรับมือต่อสถานการณ์ได้ไม่เท่ากัน บางคนรับมือได้ดี บางคนเกิดความเครียดและความวิตกกังวล  ดังนั้น มาดูเทคนิคฝึกใจเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลดี ดังนี้

ด้านความคิด

1. ยอมรับความเป็นจริง หลายคนเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงจะมีการปฏิเสธความจริง ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ การตระหนักและยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้ว และยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

2. มองบวกมองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิต และได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ การมองบวกจะทำให้เราเครียดน้อยลงและรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น เมื่อมีความคิดเชิงลบขึ้นมาให้ขจัดด้วยความคิดทางบวก

ด้านอารมณ์

1. ระบายความรู้สึก เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจอย่าเก็บกดเอาไว้คนเดียว  ให้หาวิธีระบายออก เช่น ให้เล่าให้คนที่ไว้ใจฟัง หรือร้องไห้เพื่อเป็นการระบายความเศร้าให้ออกมาจากใจก็เป็นวิธีที่นักจิตวิทยาแนะนำ เพราะการเก็บกดความเศร้าไว้ไม่เป็นผลดีต่อจิตใจ หรือเขียนระบายความรู้สึกออกมาเป็นตัวหนังสือก็ได้

2. ทำสิ่งที่มีความสุขพยายามหาสิ่งที่มีความสุขทำ ไม่จดจ่ออยู่กับปัญหาในเชิงลบ  หากิจกรรมที่ชอบและสนใจทำเพื่อผ่อนคลายอารมณ์

ด้านการกระทำ

1. ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา  เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถจัดการกับตัวเราเองได้ด้วยการมองหาทางแก้ปัญหา  ให้กำหนดเป้าหมาย ลองคิดหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี และลงมือทำ

2. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในยามอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การมีเพื่อนหรือคนที่เข้าใจอยู่ข้าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีกำลังใจในการผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

3. ใส่ใจตนเองการดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทานอาหารให้ครบ และออกกำลังกาย เพื่อให้มีแรงกายแรงใจผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้

4. หาความช่วยเหลือ  หลายคนสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ด้วยตนเอง แต่บางคนอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต การมีที่ปรึกษาจะช่วยให้เราผ่านความทุกข์ไปได้อย่างดี

สุดท้าย เราทุกคนจะต้องเรียนรู้ในการผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต การฝึกฝนจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้เราก้าวผ่านความทุกข์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.