Personality

5 ขั้น ในการวางแผนชีวิตพิชิตความสำเร็จ

By Mind Expert | 29 April 2021

ความสำเร็จเป็นเป้าหมายในชีวิตของหลายคน แต่หนทางที่จะคว้าได้มาต้องใช้ความพยายามในการสร้าง และวางแผน เพราะฉะนั้นการมีเทคนิคที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสที่จะพิชิตความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยเรามี 5 ขั้นตอนที่อยากแบ่งปัน ดังนี้

1. การสร้างเป้าหมาย

ก่อนจะเริ่มวางแผนเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไร อยากจะสำเร็จเรื่องอะไร เพราะหากขาดเป้าหมายก็เหมือนเรามีแผนที่ มีความต้องการในการเดินทาง แต่เราจะไม่รู้ว่าสุดท้ายการเดินทางนี้จะพาเราไปไหน และการหมั่นจินตนาการว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมาย จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองและช่วยเสริมทัศนคติสู่ความสำเร็จ

2. การรับรู้ในตัวเอง

ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อน สิ่งที่จะช่วยเราในการบรรลุเป้าหมายคือการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ และการระวังไม่ให้จุดอ่อนพาเราสู่ความผิดพลาด ให้ลองสำรวจตนเองว่าอะไรเป็นจุดเด่นของเรา ทั้งเรื่องความสามารถ ความมุ่งมั่น ความอดทน กำลังใจที่มีในตัว มีอะไรที่เราต้องฝึกเพิ่มไหม หากเรามั่นใจว่ามีสิ่งเหล่านั้นเต็มร้อยก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ไกลหรือยากเย็นแค่ไหน เราก็จะขวนขวายหาหนทาง ไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

3. การสร้างแผนที่ชัดเจน

เมื่อเราเริ่มมีโครงร่างของแผนแล้ว สิ่งที่จะช่วยทำให้ชัดเจนขึ้นคือการทำเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การเขียน หรือพิมพ์ ลงในการดาษ รวมถึงเขียนโอกาสหรืออุปสรรคให้เห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อช่วยลดการคิดวกวนในเรื่องเดิมซ้ำ ๆ

4. มุ่งสู่เป้าหมาย

การลงมือทำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากไม่ทำก็ไม่มีทางสำเร็จ เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่จะทำ และทำมันอย่างมุ่งมั่น ตามแผนที่เราวางไว้

5. เติมกำลังใจ

อย่าปล่อยให้อุปสรรคหยุดยั้งเรา บางครั้งก่อนที่จะพบความสำเร็จอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น ส่งผลให้เราเหนื่อยล้า ท้อแท้ หมดกำลังใจ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีวิธีในการผ่อนคลาย สร้างกำลังใจให้ตัวเอง เพื่อให้เรามีกำลังที่จะเผชิญปัญหา และสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

หากมีฝัน จงอย่ากลัวที่จะคิด อย่ากลัวที่จะทำ แล้วความกล้าจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.