สร้างอารมณ์บวก

5 เทคนิคการคิดบวก เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

By Mind Expert | 05 July 2021

จุดเริ่มต้นของความสุขอยู่ที่ความคิด เป็นเสมือนแว่นตาที่เราใช้ในการมองโลกใบนี้ การมีความคิดบวก มีทัศนคติที่ดีกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จะทำให้เรารู้จักมองโอกาสในทุกอย่าง มีสติในการแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ได้  เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นคิดบวกด้วย 5 เทคนิคการคิดบวกกันเถอะ

 1. ฝึกคิดบวกเมื่อเจอกับปัญหาหรืออุปสรรค
  เวลาเราเจอปัญหาให้พยายามมองหาโอกาสหรืออย่างน้อยข้อดีซักเล็กน้อยจากการที่เจอปัญหานี้ ทำให้มีกำลังใจ มีสติในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อจะก้าวข้ามอุปสรรคและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 2. ยอมรับในความผิดพลาด
  ทุกคนย่อมสามารถทำผิดได้เสมอ แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญคือ การหลีกเลี่ยงการโทษตัวเองแต่ต้องรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดนั้น และเรียนรู้ที่จะแก้ไขมัน
 3. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น
  เมื่อเราแบกของหนัก คนที่รู้สึกหนักสุดก็คือตัวเรา เมื่อมีปัญหา โกรธเคืองกัน คนที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือตัวเรา เปรียบเสมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตาย ดังนั้นการรู้จักปล่อยวาง รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของทั้งตนเองหรือผู้อื่นก็จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น และมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้น
 4. จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น
  การจินตนาการถึงสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นวิธีการฝึกให้สมองของเราคิดบวก จนทำให้เกิดความเคยชินกันการคิดบวก และเมื่อสมองเราชินกับการคิดบวก ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามา เราก็จะมองเห็นด้านบวกของมันได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และเห็นทางในการแก้ไขปัญหามากขึ้น
 5. เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ดี
  ในปัจจุบันโลกออนไลน์ มีอิทธิพลกับมนุษย์มาก และทำให้เราได้รับข่าวสารที่กว้างขึ้น แต่บางครั้งหากเราได้รับข่าวสารด้านลบมาก ๆ อาจส่งผลให้เราเกิดความเครียดได้ ดังนั้นการเลือกรับข่าวสารด้านบวกจะช่วยลดความเครียดและมีความสุขมากขึ้น
More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.