ครอบครัว

ฝึกลูกให้มีความแข็งแกร่งทางจิตใจ

By Mind Expert | 13 March 2023

พ่อแม่ย่อมหวังให้ลูกเติบโตอย่างงดงามเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ มีความแข็งแกร่งทางจิตใจ และมีความสุขในการดำเนินชีวิต แต่หลายครั้งทั้งพ่อแม่และลูก อาจต้องเผชิญกับอุปสรรคก่อนที่จะพบกับความสำเร็จนั้น ทำให้เกิดความเครียด รู้สึกท้อแท้ใจหรือเศร้าใจ หรือสิ้นหวังกับการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยาก ดังนั้นพ่อแม่ควรสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ลูกมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ลองเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ลูกด้วย 5 วิธี ดังนี้

1. แสดงออกทางความรักที่ชัดเจน ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ พูดคุย รับฟัง อยู่เคียงข้างลูกเมื่อลูกเผชิญกับเรื่องที่ยาก เพราะความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ เป็นเกราะป้องกันที่สำคัญสำหรับลูก

2. ชื่นชมในพฤติกรรม การกระทำ และความพยายามของลูก การที่ลูกทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งทำได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ พ่อแม่ควรชื่นชมในพฤติกรรม การกระทำ และความพยายามนั้นเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจให้กับลูกได้เป็นอย่างดี

3. ให้ลูกได้เรียนรู้ และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้น ควรให้ลูกสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นกับแต่ละสถานการณ์ รับรู้ว่ารู้สึกอย่างไร เศร้า ดีใจ เสียใจ ภูมิใจ มีความสุข ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกนั้นของตน และเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ตนเองอย่างเหมาะสม

4. ให้กำลังใจมากกว่าการตำหนิ เมื่อสิ่งที่ลูกทำเกิดความผิดพลาด ไม่เป็นอย่างที่หวัง พ่อแม่ควรให้กำลังใจมากกว่าการตำหนิ เพื่อให้ลูกสามารถลุกขึ้นสู้กับสถานการณ์ เพราะการตำหนิอาจทำให้ลูกท้อแท้ ขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่กล้าที่จะทำสิ่งต่าง ๆ

5. ฝึกให้ลูกมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต เพราะความผิดพลาดในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หากลูกไม่มีความยืดหยุ่นหรือจริงจังกับเรื่องต่าง ๆ จนเกิดไป อาจทำให้ลูกเกิดความเครียดหรือกดดันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย

ลูกคือความสุขของพ่อแม่ ยิ่งเห็นลูกมีความสุข ประสบความสำเร็จ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อมมีความสุขไปด้วย แต่หลายครั้งความคาดหวังของพ่อแม่ที่มากเกินไปอาจทำให้ลูกเกิดความกดดัน และเกิดความเครียดสูงได้

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.