บริการจิตวิทยาสำหรับองค์กร
บริการวิจัยเชิงจิตวิทยา
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพัฒนาการขององค์กร ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ทางไลท์โพสต์ต้องการช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการยกระดับความสามารถพนักงาน ทั้งในเชิง Soft Skills และจิตใจ โดยมีหัวข้ออบรมที่หลากหลายตั้งแต่การทำงาน จนถึงการพัฒนาชีวิตส่วนตัว สามารถติดต่อทีมไลท์โพสต์เพื่อขอแคตตาล็อกหัวข้อจัดอบรม

เหมาะสำหรับ

บริษัทที่ต้องการพัฒนาความสามารถพนักงานให้ทำงานเหมาะสมกับตำแหน่งงานยิ่งขึ้น
บริษัทที่ต้องการปรับปรุงบางภาคส่วนในองค์กร
บริษัทที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
องค์กรของคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้
ประสบการณ์การจัดอบรม
ไลท์โพสต์มีประสบการณ์การจัดอบรมกว่า 20 ปี ในหลากหลายหัวข้อและอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน การธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ
หัวข้อจัดอบรมที่หลากหลาย
มีงานวิทยากรของไลท์โพสต์มีการ Certify และประสบการณ์การพูดหัวข้ออลรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการความขัดแย้ง เรื่องสุขภาพจิต การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ฯลฯ
ออกแบบได้ตามความต้องการ
แต่ละบริษัทมีขอบเขตเนื้อหาและระดับความลึกของเนื้อหาที่ต้องการไม่เหมือนกัน ทางทีมงานไลท์โพสต์สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรและออกแบบให้ตรงความต้องการได้ โดยสามารถจัดอบรมที่สถานที่จริงหรือผ่านช่องทางออนไลน์จากสตูดิโอไลท์โพสต์ก็ได้
บางทีเราอาจจะแค่มีเรื่องที่อยากคุยกับใครบางคน ที่ไลท์โพสต์ เราต้องการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Company
Directories
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ (นัดหมายล่วงหน้า)
© 2020 Lightpost Counseling. Developed by MeCode. All Rights Reserved.