บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์
ปรึกษาง่าย ๆ จากมือถือ ด้วยประสบการณ์รับคำปรึกษาผ่านวีดีโอคอลจากแอปลพลิเคชันไลท์โพสต์
ใช้แอปพลิเคชันไลท์โพสต์
ไลท์โพสต์มีแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาผ่านวีดีโอคอลได้
หน้าต่อหน้าออนไลน์จากที่ไหนก็ได้
การปรึกษาออนไลน์เป็นการจำลองประสบการณ์ปรึกษาหน้าต่อหน้าโดยที่ผู้รับคำปรึกษาไม่ต้องเดินทางไปไหน
บางทีเราอาจจะแค่มีเรื่องที่อยากคุยกับใครบางคน ที่ไลท์โพสต์ เราต้องการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Company
Directories
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ (นัดหมายล่วงหน้า)
© 2020 Lightpost Counseling. Developed by MeCode. All Rights Reserved.