บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต
บริการปรึกษาแบบพบหน้า
รับคำปรึกษาแบบใกล้ชิดผ่านบริการให้คำปรึกษาแบบพบหน้า
จากนักจิตวิทยาของไลท์โพสต์ที่ห้องรับคำปรึกษาพิเศษที่ไลท์โพสต์
วิธีการรับคำปรึกษาที่หลากหลาย
การรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาแบบพบหน้า จะทำให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นกับผู้ให้คำปรึกษา และมีวิธีการที่หลากหลายขึ้นในการรับความช่วยเหลือ เช่น การบำบัดด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behaviour Therapy) หรือ การโปรแกรมสมอง (NLP)
รับคำปรึกษาเป็นกลุ่ม
สามารถใช้บริการทีละหลายคน เช่น เป็นคู่รัก ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่มีปัญหาและประเด็นที่อยากปรับปรุงร่วมกัน
บางทีเราอาจจะแค่มีเรื่องที่อยากคุยกับใครบางคน ที่ไลท์โพสต์ เราต้องการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Company
Directories
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ (นัดหมายล่วงหน้า)
© 2020 Lightpost Counseling. Developed by MeCode. All Rights Reserved.