ระดับคะแนน 0-5
ท่านมีระดับคะแนนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมาก ซึ่งอาจหมายความว่า
ท่านอาจตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง
ช่วงนี้ท่านอาจเป็นคนเฉื่อยชา ขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต
ขณะนี้ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตแล้ว

ระดับคะแนน 6-17
ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งความเครียดในระดับนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นแรงจูงใจไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้
ระดับคะแนน 18-25
ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติเล็กน้อย ท่านอาจจะประสบปัญหาบางอย่างและยังแก้ไขไม่ได้และท่านเองอาจยังไม่รู้ตัวว่ามีความเครียดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพร่างกายจิตใจและพฤติกรรมไม่มากนัก
ความเครียดในระดับนี้สามารถผ่อนคลายด้วยการหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดทำเช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ทำงานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น

ระดับคะแนน 26-29
ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปกติปานกลาง เป็นระดับความเครียดค่อนข้างสูง ท่านประสบกับปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดจากความขัดแย้งใจ และวิกฤตการณ์ในชีวิตซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีอาการเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ ทำงานผิดพลาดบ่อยๆ ฯลฯ
จำเป็นต้องเร่งจัดการกับความตึงเครียดโดยเร็ว โดยใช้เทคนิคการผ่อนคลายอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน วันละ 1-2 ครั้งๆ ละ 10 นาที โดยนั่งในท่าที่สบาย หายใจลึกๆ ให้หน้าท้องขยาย หายใจเข้าออกช้าๆ พร้อมกับนับ 1-10 ควบคู่กับการผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีอื่นๆ ไปด้วย หรือไปพบผู้ให้คำปรึกษาเพื่อพูดคุยปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไข

ระดับคะแนน 30-60
ท่านมีความตึงเครียดในเกณฑ์สูงกว่าปกติมาก เป็นภาวะที่กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง
ท่านอาจมีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น โรคกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ
ความเครียดในระดับนี้ถือว่ารุนแรงมากจำต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษาและขอรับการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ

 

1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ

ไม่เคยเลย 17 / 52

32.69%

เป็นครั้งคราว 26 / 52

50%

เป็นบ่อยๆ 7 / 52

13.46%

เป็นประจำ 2 / 52

3.85%

2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ

ไม่เคยเลย 7 / 40

17.5%

เป็นครั้งคราว 12 / 40

30%

เป็นบ่อยๆ 18 / 40

45%

เป็นประจำ 3 / 40

7.5%

3. รู้สึกท้อแท้ หมดหวังในชีวิต

ไม่เคยเลย 9 / 32

28.13%

เป็นครั้งคราว 11 / 32

34.38%

เป็นบ่อยๆ 5 / 32

15.63%

เป็นประจำ 7 / 32

21.88%

4. รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไร

ไม่เคยเลย 5 / 32

15.63%

เป็นครั้งคราว 14 / 32

43.75%

เป็นบ่อยๆ 9 / 32

28.13%

เป็นประจำ 4 / 32

12.5%

5. รู้สึกไม่มีความสุข

ไม่เคยเลย 6 / 31

19.35%

1 เป็นครั้งคราว 11 / 31

35.48%

2 เป็นบ่อยๆ 11 / 31

35.48%

3 เป็นประจำ 3 / 31

9.68%

6. รู้สึกว้าวุ่นใจ ไม่มีสมาธิ ไม่อยากพบปะผู้คน

ไม่เคยเลย 4 / 30

13.33%

เป็นครั้งคราว 13 / 30

43.33%

เป็นบ่อยๆ 9 / 30

30%

เป็นประจำ 4 / 30

13.33%

7. รู้สึกวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ไม่เคยเลย 4 / 30

13.33%

เป็นครั้งคราว 13 / 30

43.33%

เป็นบ่อยๆ 10 / 30

33.33%

เป็นประจำ 3 / 30

10%

8. รู้สึกมีอาการปวดหัว ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน คลื่นไส้ วิงเวียน

ไม่เคยเลย 7 / 30

23.33%

เป็นครั้งคราว 14 / 30

46.67%

เป็นบ่อยๆ 9 / 30

30%

เป็นประจำ 0 / 30

0%

ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำสิ่งไหนก่อน

ไม่เคยเลย 12 / 30

40%

เป็นครั้งคราว 9 / 30

30%

เป็นบ่อยๆ 5 / 30

16.67%

เป็นประจำ 4 / 30

13.33%

รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า

ไม่เคยเลย 10 / 30

33.33%

เป็นครั้งคราว 11 / 30

36.67%

เป็นบ่อยๆ 8 / 30

26.67%

เป็นประจำ 1 / 30

3.33%

รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

0 ไม่เคยเลย 3 / 30

10%

1 เป็นครั้งคราว 12 / 30

40%

2 เป็นบ่อยๆ 9 / 30

30%

3 เป็นประจำ 6 / 30

20%

รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทำอะไร

0 ไม่เคยเลย 5 / 30

16.67%

1 เป็นครั้งคราว 12 / 30

40%

2 เป็นบ่อยๆ 8 / 30

26.67%

3 เป็นประจำ 5 / 30

16.67%

รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไร

0 ไม่เคยเลย 3 / 30

10%

1 เป็นครั้งคราว 8 / 30

26.67%

2 เป็นบ่อยๆ 12 / 30

40%

3 เป็นประจำ 7 / 30

23.33%

มีอาการหัวใจเต้นแรง

0 ไม่เคยเลย 9 / 30

30%

1 เป็นครั้งคราว 16 / 30

53.33%

2 เป็นบ่อยๆ 4 / 30

13.33%

3 เป็นประจำ 1 / 30

3.33%

เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ

0 ไม่เคยเลย 10 / 30

33.33%

1 เป็นครั้งคราว 9 / 30

30%

2 เป็นบ่อยๆ 8 / 30

26.67%

3 เป็นประจำ 3 / 30

10%

รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ

0 ไม่เคยเลย 6 / 30

20%

1 เป็นครั้งคราว 9 / 30

30%

2 เป็นบ่อยๆ 10 / 30

33.33%

3 เป็นประจำ 5 / 30

16.67%

ปวด หรือเกรงกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่

0 ไม่เคยเลย 3 / 30

10%

1 เป็นครั้งคราว 14 / 30

46.67%

2 เป็นบ่อยๆ 8 / 30

26.67%

3 เป็นประจำ 5 / 30

16.67%

ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

0 ไม่เคยเลย 5 / 30

16.67%

1 เป็นครั้งคราว 12 / 30

40%

2 เป็นบ่อยๆ 8 / 30

26.67%

3 เป็นประจำ 5 / 30

16.67%

มึนงง หรือวิงเวียนศรีษะ

0 ไม่เคยเลย 4 / 30

13.33%

1 เป็นครั้งคราว 13 / 30

43.33%

2 เป็นบ่อยๆ 12 / 30

40%

3 เป็นประจำ 1 / 30

3.33%

การทำกิจกรรมต่างๆ หรือความสุขทางเพศ ลดลง

0 ไม่เคยเลย 7 / 30

23.33%

1 เป็นครั้งคราว 15 / 30

50%

2 เป็นบ่อยๆ 5 / 30

16.67%

3 เป็นประจำ 3 / 30

10%
> >