ปัญหาชีวิตครอบครัว

ปัญหาชีวิตครอบครัว

หลายคนอาจจะคิดว่าการมาพบจิตแพทย์จะต้องมีเป็นโรคทางจิตเวชเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาชีวิตคู่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่จิตแพทย์สามารถให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการปรับตัวของสามีภรรยาได้ การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจอุปนิสัยและเรียนรู้กันได้มากขึ้น

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

แยก 5-2 ลาดยาว จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900
437/7 ซอย พหลโยธิน 35